Prezes Zbigniew Michalak wybrany na druga kadencję

Zbigniew Michalak pozostanie prezesem Lubelskiego Forum Pracodawców w Lublinie na drugą kadencję. Tak zdecydowało Walne Zebranie LFP, które odbyło się 4 czerwca 2016 r. na wyjeździe - w Pałacu Odrowążów w Chlewiskach.

W trakcie posiedzenia Walne Zebranie udzieliło absolutorium za 2015 r. całemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz wybrało nowe władze. Wybory na stanowisko prezesa wygrał jednogłośnie Zbigniew Michalak. Do Zarządu wybrani zostali także na kolejną kadencję: Zbigniew Piątek, Marek Wachowski, Tomasz Fulara. Na miejsce Wojtka Krakowskiego, który był dotychczas wiceprezesem LFP, ale nie startował w wyborach - wszedł Jacek Makowski. Komisja Rewizyjna w tej kadencji pracować będzie w składzie: Barbara Tynecka-Babicz, Rafał Dobrowolski i Grzegorz Urban.
Prezes Zbigniew Michalak w swoim wystąpieniu po ogłoszeniu wyników zapowiedział kontynuację podjętych działań, m.in. dalszą współpracę z instytucjami i organizacjami, które działają na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Jako przykład podał podpisane porozumienie z BCC dotyczące wspólnych działań w ramach Rady Dialogu Społecznego. Drugim ważnym tematem, które Forum będzie realizowało w partnerstwie z firmą ECK Eureka jest projekt „Plan rozwoju drogą do sukcesu przedsiębiorstwa” o wartości przekraczającej milion zł. Umowa z PARP została podpisana, a realizacja projektu  przygotowanego dla członkowskich firm rozpocznie się jesienią br. i trwać będzie dwa lata.