Partnerstwo lokalne

Porozumienie w sprawie Partnerstwa Lokalnego

W dniu 28 lutego 2014 roku odbyła się w Lublinie konferencja inaugurującą „Porozumienie partnerskie zawarte w 95-tą rocznicę powstania publicznych służb zatrudnienia”. Podczas Konferencji podpisanie zostało Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa Lokalnego na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości. Sygnatariuszami Porozumienia były organizacje zrzeszające Pracodawców: Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, powiatowe urzędy pracy województwa lubelskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Lubelskie Forum Pracodawców. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Krzysztof Hetman, marszałek Województwa Lubelskiego.
Głównym celem Partnerstwa będzie podejmowanie działań o charakterze regionalnym w zakresie promocji przedsiębiorczości i zatrudnienia, współdziałanie i upowszechnianie dobrych praktyk, a także wzajemna wymiana informacji o podejmowanych działaniach, w celu poprawy sytuacji na rynku pracy województwa lubelskiego.
partnerstwo lokalne na stron I